Odborná literatúra, ktorá vzdeláva

Na tejto stránke nájdete naše odborné publikácie,
ktoré sme napísali a vydali na základe
dlhoročnej tradície a praxe.

Ide o túto odbornú literatúru: 

• Výbušné atmosféry. Výber z platnej legislatívy a technických noriem, ktoré riešia bezpečnosť elektrotechnických zariadení
Autor Mgr. Martin Herman, knižnica ELEKTRO, zväzok 4.
Rok vydania: 2014. Cena: 16,50 €.
Pozn.: hrebeňová väzba.

• Praktické postupy a príklady určovania vonkajších vplyvov v rôznych priestoroch podľa európskych noriem
Autor Mgr. Martin Herman, knižnica ELEKTRO, zväzok 3.
Rok vydania 2013. Cena: 14,50 €.
Pozn.: hrebeňová väzba.

• Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí
Autorský kolektív Ing. Ján Meravý + Mgr. Martin Herman a iní, knižnica ELEKTRO.
Rok vydania 2012. Cena: 16,00 €.
Pozn.: viazaná väzba.

• Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov do 1 000 V
Autori: Ing. Ján Meravý a kolektív.
Rok vydania 2011. Cena: 15,00 €.
Pozn.: viazaná väzba.

• Vykonávanie revízii elektrickej inštalácie po novom
Autori: Ing. Ján Meravý + Mgr. Martin Herman, knižnica ELEKTRO.
Rok vydania 2010. Cena: 10,00 €.
Pozn.: viazaná väzba. Momentálne vypredaná.

• Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických
Autorský kolektív Ing. Meravý + Mgr. Herman a iní, knižnica ELEKTRO.
Rok vydania 2007. Cena: 12,50 €.
Pozn.: viazaná väzba. Momentálne vypredaná.

• Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu elektrotechnických zariadení, resp. inštalácií nízkeho a vysokého napätia
Autor Mgr. Martin Herman, knižnica ELEKTRO, zväzok 5.
Rok vydania: 2006. Cena: 8,00 €.
Pozn. 1: hrebeňová väzba.
Pozn. 2: pripravuje sa aktualizované.