Naše služby

vďaka ktorým máme bohaté skúsenosti a nielen prázdne slová bez výsledkov

V týchto problematikách sa na nás môžete spoľahnúť:

► projektovanie elektrických inštalácii a zariadení, bez obmedzenia napätia, aj v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu

► kompletné služby v elektrotechnike (výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky všetkých elektrických zariadení a inštalácii)

► odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej OPaOS alebo revízie) elektrických zariadení, t. j. rozvádzače, elektroinštalácie, resp. el. stroje, prístroje a iné (napr. spotrebiče, pracovné náradie, provizórne rozvody na staveniskách a pod.) v rozsahu: bez obmedzenia napätia ako aj v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

► OPaOS (revízie) zariadení, ktoré zabezpečujú ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (vonkajší a vnútorný systém ochrany pred bleskom a jeho elektromagnetickými účinkami)

► služby technika bezpečnosti práce

► zabezpečenie protipožiarnych opatrení na pracoviskách, ako aj prevencie pred požiarmi, t. j. kompletné služby technika požiarnej ochrany (školenia odborná príprava protipožiarnych hliadok, vypracovanie kompletnej protipožiarnej dokumentácie, preventívne prehliadky, odborné poradenstvo a iné špeciálne činnosti súvisiace s požiarnou i elektrotechnickou bezpečnosťou)

► prehodnotenie a určenie vonkajších vplyvov (predtým prostredí) v rôznych prevádzkach, t. j. i s výbušnou atmosférou (plyny, pary horľavých kvapalín, horľavé i nehorľavé prachy a pod.).
Pozn.: v tejto oblasti spoločnosť TRIPOS SLOVAKIA s. r. o. (predtým Fy HERMAN, Zlaté Moravce) poskytuje špeciálne služby, odborne prehodnocuje a určuje vonkajšie vplyvy už od roku 1990 (referencie: Vodohospodárska výstavby š. p., Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik š. p., závod Vodné dielo Gabčíkovo; Embracco a. s., Spišská Nová Ves; AE Jaslovské Bohunice; Považský cukor a. s., Trenčianska Teplá; Vetropack a. s., Nemšová; a iné)

► usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

► podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

► sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

► kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

► kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

► vydavateľská činnosť odbornej literatúry (so zameraním na bezpečnosť v odbore silnoprúdová elektrotechnika vrátane prevencie a ochrany zdravia pri práci)

► administratívne a sekretárske služby

► reklamná a propagačná činnosť

► upratovacie a čistiace práce

► prieskum trhu a verejnej mienky

► organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

► prenájom nebytových priestorov v spojení s inými než základnými službami

► výchova v oblasti protipožiarnej prevencie, ochrany práce a iné

Název služby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec sollicitudin risus. Vivamus suscipit ligula dolor, sed cursus lectus congue sit amet. Nam sed commodo orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec sollicitudin risus. Vivamus suscipit ligula dolor, sed cursus lectus congue sit amet. Nam sed commodo orci.

Název služby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec sollicitudin risus. Vivamus suscipit ligula dolor, sed cursus lectus congue sit amet. Nam sed commodo orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec sollicitudin risus. Vivamus suscipit ligula dolor, sed cursus lectus congue sit amet. Nam sed commodo orci.

Název služby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec sollicitudin risus. Vivamus suscipit ligula dolor, sed cursus lectus congue sit amet. Nam sed commodo orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec sollicitudin risus. Vivamus suscipit ligula dolor, sed cursus lectus congue sit amet. Nam sed commodo orci.