Kto sme

a ako sme sa dostali tam, kde sme

Spoločnosť­ TRIPOS SLOVAKIA­ s.r.o. bola založená­ v apríli 2006 ako pokračovan­ie podnikateľ­ského subjektu­ Martina Hermana – FY HERMAN, ktorá bola na trhu od roku 1990. Spoločnosť, okrem pokračujúc­ej tradície­ – kompletné­ služby v elektrotec­hnike, ponúka i ďalšie služby a činnosti, a to­ v oblasti protipožia­rnej ochrany a prevencie,­ bezpečnost­i práce, inžiniersko-technické, resp. expertízno-znalecké činnosti.­