Kontaktné údaje

Máte záujem s nami nadviazať úspešnú a dlhotrvajúcu spoluprácu? Napíšte nám, alebo zavolajte
a spoločne vyriešime Vašu výzvu k spokojnosti.

Kontaktný formulár:

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely vyriešenia vášho dotazu.

TRIPOS SLOVAKIA s.r.o.

Zapísaná v OR SR, okr. súd Nitra, odd. Sro, vložka č.: 18025/N

IČO:        363 552 75
IČ DPH:  SK 20 22 177 080

Konatelia spoločnosti: 
Mgr. Martin Herman
Kontakt: +421 905 593 716
Sekretariát: +421 905 946 637

Martin Herman ml.
Kontakt: +421 903 915 749

Korešpondenčná adresa: Rovňanova 10, P.O.Box 57,
953 01  Zlaté Moravce

Prevádzka spoločnosti: 
Župná ulica 46 (poschodie, M20)
953 01  Zlaté Moravce