Naša spolupráca trvá

Bezpečnosť a prevencia, to sú naše silné stránky, čo nás vystihuje a vďaka vybudovaným vzťahom sme pre našich partnerov prínosom, istotou v problematike bezpečnosti i kvality. 

A s kým sme za ten čas už spolupracovali? Nech sa páči, tu sú spoločnosti, ktoré nás vyhľadali:

♦ Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Závod Vodné dielo Gabčíkovo (od roku 1992 – pokračuje)

♦ Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava (do roku 2005)

♦ MICROSTEP-ENERGO s. r. o., Bratislava (od roku 1992 – pokračuje)

♦ MERET s. r. o., Bratislava (od roku 1994 – pokračuje)

♦ Ing. Ján Meravý – LIGHTNING, Trenčín (od roku 1994 – pokračuje)

♦ Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš

♦ AGMET-Mitošinková, Piešťany (do roku 2007)

♦ VETROPACK (predtým SKLOBAL), Nemšová

♦ SSE a. s. (teraz spoločnosť VERA s. r. o.), Žilina

♦ Považský cukor a. s., Trenčianska Teplá

♦ HÁLA – ELEKTROMANAGEMENT, Brno (v rokoch 2002-2009)

♦ ELEKTRO MANAGEMENT s. r. o., Nitra (od roku 2010 – pokračuje)

♦ ZSE a. s., Bratislava (spolu s firmou LIGHTNING – prednášky)

♦ PHOENIX CONTACT s. r. o., Praha (blok prednášok s firmou LIGHTNING po Slovensku)

♦ Lesy, š. p., Topoľčianky (podľa objednávok) – Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Topoľčianky (v rokoch 1992-2003)

♦ SESO s. r. o., Vráble (od roku 1992 – pokračuje)

♦ AGROSTYRO s. r. o., Zlaté Moravce (v rokoch 1993-2002)

♦ ostatné: LEGRAND SLOVENSKO, SCHRACK, DANFOSS COMPRESSORS, SECOP a iné