Elektrina je výborný sluha, ale zlý pán.
S nami druhá časť vety odpadá.

Sme dlhoročná spoločnosť pôsobiaca na Slovenskom
i Českom trhu vykonávajúca kompletné služby v elektrotechnike, požiarnej bezpečnosti a prevencií, resp. ochrany práce (BOZP) a mnoho iných problematík súvisiacich s elektrotechnikou.

Hlavný slogan spoločnosti znie: 
"Zázraky robíme hneď a nemožné do troch dní."

Bezpečnosť a prevencia, to sú naše silné stránky, čo nás vystihujú
a vďaka vybudovaným vzťahom sme pre našich partnerov istotou a garanciou kvality.